Publicat de: administrator | Decembrie 18, 2007

concediul de odihna

Cate zile am dreptul la concediu de odihna pe an? Cati bani trebuie sa ii primesc pentru perioada de concediu? Care sunt obligatiile legale ale angajatorului?

Concediul de odihna este reglementat prin LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003
Codul muncii Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 25 iulie 2007 (la data publicarii datele sunt in viguare):
– Legea nr. 480/2003;
– Legea nr. 541/2003;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2005;
– Legea nr. 241/2005;
– Legea nr. 371/2005;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 94/2007;
– Legea nr. 94/2007;
– Legea nr. 237/2007.

A se vedea Art 139 si urmatoarele:

(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.

asta inseamna ca fiecare salariat are dreptul la concediul respectiv, si ca nu pot exista anumite „conventii de comun acord” intre parti prin care salariatul sa renunte la dreptul acesta.

(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
* durata poate creste daca in contractul colectiv de munca la nivel national, sau de ramura, sau de intreprindere sunt prevazute drepturi suplimentare. In general sunt. De exemplul persoanele care lucreaza cu un calculator au dreptul la 3 zile suplimentarea de concediu de odihna.

Procedura: la sfarsitul anului se face programarea pentru concediile de odihna pentru anul urmator. In cursul anului persoana in acele perioade poate obtine concediu. In cazul in care nu isi ia concediu in anul respectiv are drept la concediu in anul urmator. NU se permite compensarea in bani a orelelor de concediu neefectuate. In cazul in care nu exista o solicitare expresa de a efectua concediul in anul urmator, parerea mea persoanala e ca persoana isit pierde dreptul de a afectua acele zile de concediu. deci nu se poate sa iti amani concediul pe 11 ani si in anul 12 sa fi doar in concediu.

pentru detalii va rugam sa consultati textul de mai jos. Pentru intrebari si lamuriri supliementare puteti sa postati un comentariu.

textul legislativ complet: Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor

ART. 139
(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
ART. 140
(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil, este prevăzută în contractul individual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
(3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
(4) *** Abrogat
ART. 141
(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.
(3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.
(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
ART. 142
Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
ART. 143
(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.
(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.
(3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.
(4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.
(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
ART. 144
Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.
ART. 145
(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
(3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
ART. 146
(1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.
(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
ART. 147
(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.
(2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
ART. 148
(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată.
(2) Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Anunțuri

Responses

 1. „De exemplul persoanele care lucreaza cu un calculator au dreptul la 3 zile suplimentarea de concediu de odihna.”

  Unde mai exact apare aceasta prevedere? Am gasit-o doar ca hotarare locale la diversi bugetari, dar nu ca prevedere generala sau macar pe vreo ramura de activitate.

 2. daca angajatorul nu aproba cererea unui angajat, trimisa prin email cu o zi inainte, de a-si lua 1 (una) zi de concediu de odihna, el (angajatorul ) poate fi acuzat ca a incalcat drepturile salariatului? In ce fel ? Poate aplica angajatorul sanctiuni angajatului pentru ca a lipsit nejustificat de la serviciu ?

 3. Pt Nicoleta , Concediul de odihna este un drept al angajatului, cu restrictia ca perioada de concediu de odihna este decisa de catre angajator, angajatorul poate sa nu aprobe cererea pentru o zi de concediu de odihna. Angajatorul poate sa fie de acord cu modificarea calendarului stabilita pentru concedii de odihna, sa aprobe zile de concediu de odihna, dar nu este obligat.Sunt situatii de urgenta in care sunt prevazute zile suplimentare libere – casatorie, etc*vezi contractul colectiv de munca. Sanctiuni prevazute pot lua urmatoarele forme: zi neplatita, avertisment. Angajatul in schimb poate sa ceara concediu fara plata motivat pentru o perioada, motivarea poate sa fie pentru studii, incapacitate de munca, maxim 2 luni pe an, caz in care angajatorului nu poate sa acorde sanctiuni.

 4. cand se schimba locul de munca, numarul de zile de concediu se transfera de la un angajator la altul,a stfel incat angajatul sa aiba doar 20 de zile pe an?

 5. Concediul de odihna se acorda proportional cu timpul de munca lucrat. De exemplu, daca ai lucrat 6 luni la o firma si 6 luni la alta firma, prima firma trebuie sa iti acorde minim 10 zile platite de CO, si a doua minim 10 zile CO.Per total pentru un an calendaristic zilele de concediu de odihna vor fi minim 20 daca esti in primul an de munca, sau minim 21, conform Codului Muncii si Contractului Colectiv de Munca la nivel National pentru anii 2007-2010.

 6. In baza contractului Colectiv de munca la nivel national.
  Art. 56. – (1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit, de minimum 21 de zile lucratoare.
  (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):
  a) salariatii care au varsta sub 18 ani au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu platit de 24 de zile lucratoare;
  b) salariatii nou-angajati, pentru primul an de activitate inscris in cartea de munca, au dreptul la un concediu de odihna platit cu o durata minima de 20 de zile lucratoare.

 7. @pt Gabi. In Contractul Colectiv de Munca la nivel national, sau in cele la nivel de ramura – sau in cazul in care exista dar cu prevederi cel putin la acelasi nivel ca in cele de mai sus, Contract Colectiv de Munca la nivel de Intreprindere, este prevazut la Art. 57. –
  (2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile pe an.

  Lucrul la calculator este interpretat ca lucru in conditii deosebite. Incadrarea apare in cadrul legilor privind protectia muncii.

 8. duca cat timp poti avea congediu dupa angajare, si daca ai dreptul la concediu daca ai mai mult de 6 luni lucrate

 9. MA AJUTATI SI PE MINE SA AFLU EXACT DUPA CAT TIMP DE LA ANGAJARE AI DREPTU LA CONCEDIU SA STIUM IMI ACORDA CONCEDIU SAU IMI DAU DEMISIA VA ROGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG????!!!!??!!!

 10. lucrez la o institutie bugetara si am 7 luni lucratoare. cate zile de concediu am dreptul?ASTEPT RASPUNS URGENT.

  VA MULTUMESC.

 11. Va rog sa ma informati urmatoarele.In anul 2006 din somaj am fost platit de fortele munca la serviciu public PRIMARIE in anul 2007 unu feb. angajat pe perioada nedeterminata muncitor calificat la o statie de epurare a apei menajere tot la PRIMARIE pina in prezent nu am luat concediu de odihna .Cum sa cer noului Primar si la cite zile as avea dreptu ca acesta este PDL si nu prea vrea sa inteleaga .ASTEPT UN RASPUNS FAVORABIL.VA MULTUMESC DIN SUFLET.

 12. vreau sa-ma lamuriti si pe mine la un salariu de 600 pe cartea de munca si imi i-au tot co.21 de zile cati bani trebui sa primesc

 13. eu am primit 500 este bine sau trebuia mai mult ni stiu cum se calculeaza ptr. ca nu vad nici un stat de plata

 14. as dori sa-mi spuneti, daca se poate, dupa cat timp de la angajare am dreptul la concediu de odihna,angajatorul meu spune ca numai dupa 11 luni pe cartea de munca pot sa solicit concediu de odihna.Va multumesc anticipat.

 15. as dori sa-mi spuneti, daca se poate, dupa cat timp de la angajare am dreptul la concediu de odihna, si cat este acesta? Avand 13 luni la locul de munca, fiind primul meu loc de munca. Va multumesc anticipat

 16. as dori sa stiu care este nr zilelor de concediu dupa o vechime de 10 ani ,respectiv 15 ani. Va multumesc anticipat.

 17. O INTREBARE IMPORTANTA: daca am doua joburi( unul foul time, unul part time) este adevarat ca-mi pot lua concediu de 21 de zile doar la jobul de baza???Va multumesc anticipat.Daca se poate sa-mi dati si articolul ar fi perfect

 18. Atentie sporita la raspunsurile care va sunt furnizate. Constat cu mare surprindere ca se enunta opinia „parerea mea persoanala e ca persoana isit pierde dreptul de a afectua acele zile de concediu”! Eronat: nici o conventie sau intelegere Angajator/Salariat nu poate determina renuntarea la efectuarea concediului de odihna anual platit. Raspunsul este ca Angajatorul trebuie sa creeze conditiile de efectuare CO pentru oricare salariat; si are la dispozitie 2 ani.
  Am mai sesizat o eroare: „Angajatul in schimb poate sa ceara concediu fara plata motivat pentru o perioada, motivarea poate sa fie pentru studii, incapacitate de munca, maxim 2 luni pe an, caz in care angajatorului nu poate sa acorde sanctiuni”.
  Codul Muncii nu limiteaza nr.zile de concediu fara salariu;aceasta se face doar prin intermediul Regulamentului intern.
  Afirmati de asemenea, ca lucrul la calculator se incadreaza in conditii deosebite potrivit legislatiei de protectia muncii.
  Legislatia actuala de securitate si sanatate in munca stabileste prin intermediul HG nr. 1028/ 2006 cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. Numai Medicul de medicina muncii poate stabili programul de lucru in fata unui calculator.
  Cat despre conditii deosebite, deja se merge ft.departe. Exista o legislatie precisa de incadrare in conditii speciale/deosebite de munca. In acest sens analizati Lg. nr.19/ 2000, Lg. nr. 226/ 2006, HG 246/ 2007, Lg.nr. 31/ 1991, Ordin 245/ 2003.
  Aceasta problema este lasata la latitudinea Angajatorului, cu aplicarea prevederilor acestor acte normative. Eu unul nu as recomanda nici unui client sa incadreze activitatea de lucru la calculator, chiar la firmele de proiectare soft, in conditii deosebite, avand in vedere calitatea din ce in ce mai buna a echipamentului de munca, cresterea continua a securitatii acestui echipament, nivelul tehnic deosebit pana si al scaunelor ergonomice care pot fi achizitionate de pe piata.
  Nu va impeidica nimeni insa sa stabiliti o grila proprie de concediu de odihna anual platit peste nivelul minim negociat la nivel de tara, nu va impiedica nimeni sa stabiliti cu consultarea de specialitate a Medicului muncii un program de lucru de max. 6 ore/ zi la calculator,iar restul de 2 ore/ zi sa alternati cu alte activitati specifice de birou. Va recomand de asemenea, un studiu ergonomic al locului de munca, exist specialisti pe piata care pot face minuni la locul de munca si nu cu un efort mare financiar.

 19. o colega este angajata d 2 luni si 2 saptamani..si ia aprobat o saptamana concediu..are voi la dreptul de concediu d odihna?dak nu dupa cat timp are voie la concediu?

 20. pentru anul acesta 2009 am beneficiat deja de tot concediul de odihna 23 zile lucratoare si incepand cu data de 15 august 2009 vreau sa-mi dau DEMISIA cum se procedeaza in astfel de cazuri ce fac ca nu plec la nici-un alt angajator ,returnez din bani sau ??
  cu multumiri „irimat”

 21. cum pot afla dupa cat timp de la inceperea activitatii intr-o societate comerciala am dreptul la concediu de odihna?am inteles ca oricine are dreptul la minim 20 de zile pe an dar dupa cat timp are voie sa si le ia?

 22. vreau sa aflu csti bani iau pe 10 zile de concediu de odihna avand salariul net 1661 lei de 3 ani si din 1 martie 2010 mi-am incetat activitatea la acea companie.

 23. de exemplu daca stie cineva pt ca ma confrunt cu asa ceva ce se poate face in postura urmatoare : lucrez de anul trecut din 9 octombrie , si sefii mei spun ca nu am dreptul la concediu de ohina , sunt agent de paza programul normal ar fi 24 cu 72 dar cum nu au oameni pt inlocuit/concediu am ajuns sa lucram de ceva luni bune 24 cu 48 . salariul a ramas acelasi bonuri aceleasi..si mie imi spune ca nu am dreptul la concediu..cine ma poate ajuta in situatia aceasta . la cine pot apela autoritati etc.multumesc anticipat

 24. Am si eu o intrebare si va rog sa ma ajutati . Lucrez de 8 luni la o firma de paza si protectie si lucrez si acuma la aceasta firma . intreabarea mea este am 6 luni lucrate pe anul 2010, vream sa stiu daca am dreptul la concediu de odihna …. Astept raspuns de la cineva care este in tema cu asa ceva .

  Va multumesc anticipat .

 25. la 2 luni de la angajare pot lua concediu?

 26. vreau si eu sa intreb ….concediul legal , de odihna , este impozabil sau nu ? aici unde lucrez , am 11oo pe cartea de munca , am fost 15 zile in concediu ( 3 saptamani consecutive ) , am mai lucrat restul de luna ( 8 zile ) si , am luat doar 800 de lei … nu inteleg cum se socoteste …normal cand ai concediu ( cum am avut eu 3 sapt ) ar trebui sa iei o suma apropiata de salarul de incadrare ( aprox 950 de lei )

 27. Lucrez la o firma cu capital privat .
  Daca sunt angajat din 20- X- 2010 , am dreptu , la cate zile de concediu pe 2010 plus 21 zile lucratoare pe 2011 . Din care am efectuat pana acuma de 10 zile lucratoare din CO de la angajare . Mentzionez ca nu am nici o cunostinta de planificare a concediilor pentru anul 2011 – 2012 .
  Cine are obligatzia de atzi aduce la cunostintza aceste informatzi ?
  De sorbatori se opreste productzia si cei care mai avem CO ne obliga sa luam 6 zile de CO , iar cei care nu au acest drept ii cheama la intretzinere si curatzenie in perioada respectiva . Suntem obligatzi sa luam cele 6 zile de CO sau nu ?
  Multzumesc

 28. buna ziua!vreau sa stiu la cate zile din concediu de odihna am dreptul daca am 11 ani vechime .multumesc anticipat

 29. CUM SA PROCEDEZ DACA LUCREZ LA O FIRMA SI NU MI SA ELIBERAT CONCEDIUL DE ODIHNA DE 5 ANI PT CA PATRONUL NU IL DA DAR NICI SA IL PLATEASCA NU DORESTE

 30. ” „De exemplul persoanele care lucreaza cu un calculator au dreptul la 3 zile suplimentarea de concediu de odihna. ” ”

  As dori mai multe informatii despre aceasta afirmatie, gasita in acest articol.

  Va multumesc

 31. Buna ziua as dori sa stiu cati bani trebuie sa iau pe concediu de odihna daca am salariul minim pe economie.

 32. Citi bani trebuie sa primacy pe concediu de odihna.. Daca am minimul pe economie

 33. Citi bani trebuie sa primesc
  pe concediu de odihna.. Daca am minimul pe economie


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: